DRC-20铭文收集:哪些铭文热度高?

收藏文章1年前 (2023)发布 biquandh
3,045 0 0

最近社区和推特热度高的 drc20 铭文,直接复制粘贴代码就行了!
👇👇👇

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “dogewow”,
“amt”: “100”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “SHIB”,
“amt”: “1000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “dpal”,
“amt”: “1000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “dogi”,
“amt”: “1000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “pepe”,
“amt”: “1000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,”
tick”:”doge”,
“amt”: “1000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “MEME”,
“amt”: “10000000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “lady”,
“amt”: “10000000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “shiba”,
“amt”: “10000”
}

 

️ {
“p”: “drc-20”,
“op”: “mint”,
“tick”: “punk”,
“amt”: “1000”
}

 

️ 欢迎大家继续补充

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...